Kiểm tra vật liệu

Việc kiểm tra giám sát chất lượng vật tư đầu vào là rất quan trọng vì các loại vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình xây dựng. Nhìn... Read more »

Thí nghiệm bê tông

Thí nghiệm bê tông là hoạt động quản lý chất lượng rất cơ bản trong các công trình xây dựng.Mục đích của thí nghiệm bê tông là đánh giá chất lượng bê... Read more »
Ad Widget

An toàn lao động

An toàn lao động rất quan trọng trong ngành xây dựng vì đây là công việc có nhiều nguy cơ gây ra tai nạn lao động, dẫn đến chết người hoặc tàn... Read more »

Giám sát Chất lượng XD

Xây nhà ở Gia đình thuộc diện nhà ở riêng lẻ, việc giám sát chất lượng công trình XD là không bắt buộc song Nhà nước khuyến khích tuân thủ (Điều 7,... Read more »

Phối hợp giữa các tổ thợ

Trong xây dựng nhà ở gia đình, nhiều tổ đội cùng làm việc là luôn tồn tại. Có những công việc đặc thù thì các đội thường làm cùng nhau trên một... Read more »

An ninh trật tự trên công trường

An ninh trật tự trong công trình xây dựng nhà ở gia đình không phải là nguy cơ lớn xong vẫn tốn tại các hiện tượng mất an ninh trật tự. Một... Read more »

Nghiệm thu sản phẩm XD

Hiểu một cách cơ bản thì nghiệm thu là sự chấp nhận một sản phẩm Nhà thầu làm ra được coi là đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật... Read more »

Điều phối các hoạt động

Vai trò người giám sát chất lượng công trình xây dựng nhà ở gia đình không chỉ là giám sát chất lượng, nghiệm thu sản phẩm do nhà thầu làm ra mà... Read more »

Bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe

Bảo vệ môi trường trong phạm vi công trình xây dựng nhà ở cũng là một nội dung cần được chú ý.Các vấn đề về môi trường và sức khỏe trong phạm... Read more »

Thí nghiệm thép

Thí nghiệm thép là để xác định sức chịu kéo của thanh thép. Bởi trong kết cấu bê tông cốt thép thì bê tông là chịu nén và thép thì “chịu trách... Read more »