Kiểm tra vật liệu

Việc kiểm tra giám sát chất lượng vật tư đầu vào là rất quan trọng vì các loại vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình xây dựng. Nhìn... Read more »

Thí nghiệm bê tông

Thí nghiệm bê tông là hoạt động quản lý chất lượng rất cơ bản trong các công trình xây dựng.Mục đích của thí nghiệm bê tông là đánh giá chất lượng bê... Read more »
Ad Widget

Thí nghiệm thép

Thí nghiệm thép là để xác định sức chịu kéo của thanh thép. Bởi trong kết cấu bê tông cốt thép thì bê tông là chịu nén và thép thì “chịu trách... Read more »

Thí nghiệm vật tư khác

Ngoài hai vật liệu chính là bê tông và thép cần thí nghiệm thì để đảm bảo chất lượng công trình XD người ta còn thực hiện thí nghiệm các vật liệu... Read more »