Giám sát Chất lượng XD

Xây nhà ở Gia đình thuộc diện nhà ở riêng lẻ, việc giám sát chất lượng công trình XD là không bắt buộc song Nhà nước khuyến khích tuân thủ (Điều 7,... Read more »

Nghiệm thu sản phẩm XD

Hiểu một cách cơ bản thì nghiệm thu là sự chấp nhận một sản phẩm Nhà thầu làm ra được coi là đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật... Read more »
Ad Widget

Điều phối các hoạt động

Vai trò người giám sát chất lượng công trình xây dựng nhà ở gia đình không chỉ là giám sát chất lượng, nghiệm thu sản phẩm do nhà thầu làm ra mà... Read more »