Thí nghiệm vật tư khác

Ngoài hai vật liệu chính là bê tông và thép cần thí nghiệm thì để đảm bảo chất lượng công trình XD người ta còn thực hiện thí nghiệm các vật liệu đầu vào khác. Việc thực hiện thí nghiệm này tuân thủ các TCVN và phải được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận.


Xi măng: Các mẫu xi măng này phải được lấy từ các bao khác nhau, mỗi bao 1kg. Công tác thí nghiệm sẽ lấy 1 mẫu và 1 mẫu sẽ đươc lưu lại để làm công tác đối chứng khi cần thiết hay có xảy ra tranh chấp. Nếu trong vòng 60 ngày cả 2 bên mua và người bán xin măng đều không có khiếu nại gì về kết quả thí nghiệm xin măng thì mẫu lưu sẽ được huỷ bỏ. 
Cát: Có 4 loại Cát xây dựng: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn. Mỗi lần nhập về có thể lấy một mẫu thử với khối lượng khoảng một xô, phải lấy 3-4 riêng biệt ở từng vị trí khác nhau trong đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Đá, sỏi: Tương tự lấy khoảng một xô ở nhiều vị trí trong đống , trộn nhau rồi mang đi thí nghiệm.
Gạch xây: Lấy một số viên gạch điển hình, xem xét bằng mắt thường về hình dạng, kích thước hình học, rồi mang đi thí nghiệm tại phòng thí nghiệm.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: anhvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *