Phần bê tông và xây tô trát

Công tác bê tông, xây thô, tô trát đã được trình bày kỹ tại phần Bê tông cốt thép, Kết cấu bao che nhưng chúng tôi xin giải thích thêm một số... Read more »

Thí nghiệm bê tông

Thí nghiệm bê tông là hoạt động quản lý chất lượng rất cơ bản trong các công trình xây dựng.Mục đích của thí nghiệm bê tông là đánh giá chất lượng bê... Read more »
Ad Widget

Giám sát Chất lượng XD

Xây nhà ở Gia đình thuộc diện nhà ở riêng lẻ, việc giám sát chất lượng công trình XD là không bắt buộc song Nhà nước khuyến khích tuân thủ (Điều 7,... Read more »

Bảo dưỡng bê tông

Bảo dưỡng bê tông sau khi đổ cho đến ngày bê tông đủ tuổi là công tác rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bê tông, chất lượng kết... Read more »