Xin hoàn công vào sổ hồng

Theo quy định thì sau khi xây dựng chủ nhà phải nộp hồ sơ để được nhà nước công nhận thêm phần tài sản là ngôi nhà mới xây trên đất (trước khi xây dựng nhà đã được cấp sổ hồng nhưng chỉ công nhận phần đất mà thôi).
Nội dung hoàn công để xin ghi nhận tài sản ngôi nhà vào sổ hồng cơ bẩn rất đơn giản, theo bộ form mẫu của phòng Đăng ký đất đai quận / huyện ban hành. Nội dung chính chỉ là các bản tự khai viết ra và một số bản vẽ mức độ rất đơn giản, chủ yếu về ranh giới, mặt bằng từng sàn xây dựng để cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xem xét và cấp giấy chứng nhận. Việc xây dựng sai, chưa được công nhận sổ hồng có thể dẫn tới việc bị phạt, hoặc rất khó giao dịch về sau này nên chúng tôi khuyến nghị các quý vị nên hoàn công sớm để được công nhận quyền sở hữu.

Việc công nhận này có ý nghĩa gì: Tài sản được công nhận ghi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) sẽ là cơ sở để bồi thường nếu nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất; nếu ở các dự án quận nội thành thì chỉ có phần công nhận này trên sổ hồng mới được thực hiện các giao dịch dân sự như mua bán, cho tặng. Một số cơ quan quản lý nhà nước khác yêu cầu phải có công nhận tài sản trên đất mới được ký hợp đồng cho thuê ngôi nhà, mới được xét tới các điều kiện PCCC nếu khai thác ngôi nhà khai thác cho mục đích thương mại ví dụ nhà ở, khách sạn,…

Ghi chú: Khái niệm hoàn công trong hồ sơ nộp cho chính quyền khác với Bộ hồ sơ hoàn công lưu trữ . Hoàn công trong bài viết này này mang ý nghĩa “hoàn thành và được nhà nước công nhận quyền sở hữu tài sản trên đất” còn Hồ sơ bản vẽ hoàn công là lưu trữ hồ sơ để lưu lại, sau này xem xét khi sửa chữa, sử dụng công trình sao cho đúng, cho an toàn.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: anhvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *