Mua vật tư, thiết bị chính

Mua vật tư đúng theo tiến độ sử dụng để ít phải lưu kho, sử dụng đến đâu mua đến đó là tốt nhất, trừ khi các điều kiện xa nguồn cung... Read more »

Danh mục vật tư cần

Bóc khối lượng vật tư là danh từ chuyên ngành chỉ việc dựa trên hồ sơ thiết kế, người tính dự toán sẽ tính toán xem khối lượng vật tư dùng cho... Read more »
Ad Widget

Vật liệu, thiết bị mới cho nhà ở

Ngành khoa học vật liệu xây dựng nhà ở được thừa hưởng từ sự phát triển rất nhanh của các ngành khoa học cơ bản như hóa chất, cơ khí, điện tử,... Read more »

Tìm nguồn mua

Sau khi có danh mục vật tư từ Bảng dự toán và thống kê vật tư, chủ nhà sẽ đi tìm nguồn vật tư cho công trình. Các vật tư cho xây... Read more »

Mua vật tư tại Reva Inter

Công ty TNHH Reva Inter cung cấp gói vật tư và thi công một số nội dung công việc theo hình thức . Với đặc điểm chỉ lựa chọn các sản phẩm... Read more »