Hồ sơ bảo hành

Bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình xây dựng. Việc bảo hành công trình xây dựng là nghĩa vụ của nhà thầu được các bên trong hợp đồng xây dựng thỏa thuận, thống nhất với nhau.
Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện.
Luật nhà ở quy định Bảo hành công trình nhà ở riêng lẻ là tối thiểu 24 tháng. Đây là quan hệ dân sự nên hai bên có thể thỏa thuận việc bảo hành, chi phí giữ lại sẽ trả khi hết bảo hành, nghĩa vụ sửa chữa khi cần đến bảo hành,…
Tùy thực tế hợp đồng ký kết, hợp đồng trọn gói hay thi công phần thô hay hợp đồng nhân công mà nội dung bảo hành có khác nhau. Thực tế tại thị trường hợp xây dựng nhà ở gia đình tại HN, TPHCM thì thời gian bảo hành phần kết cấu có thể đến 5 năm, phần hoàn thiện là 1-2 năm, chủ nhà giữ lại 2-5% giá trị gói công việc cho đến khi hết thời hạn bảo hành.
Hồ sơ Bảo hành: Kết thúc công trình, Nhà thầu cùng tư vấn giám sát lập hồ sơ nghiệm thu công trình, cùng tập bản vẽ hoàn công và các hồ sơ khác như nhật ký thi công, các hồ sơ chụp ảnh, file máy tính, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn theo dõi thêm (nếu có).. nộp lại để Chủ nhà lưu giữ.
Nhà thầu cũng cần có thêm một văn bản riêng rẽ cam kết bảo hành, được người đại diện nhà thầu ký tên, đóng dấu.
Hình thức phổ biến là Nhà thầu trao cho Chủ nhà một sổ bảo trì tại ngày bàn giao, trong đó nên có các mốc thời gian sau bao lâu kể từ khi bàn giao thì cần làm việc gì trong bảo trì, ví dụ 6 tháng sau thì nhà thầu phải qua thăm công trình và thực hiện bảo trì, 1 năm sau trước khi hết hạn bảo hành (nếu bảo hành 1 năm) thì nhà thầu phải qua thăm và thực hiện bảo trì..
Thực hiện bảo hành: Nội dung hợp đồng ngoài việc ghi thời gian bảo hành, giá trị giữ lại thì cũng nên quy định rõ: Khi công trình có vấn đề cần bảo hành, nhà thầu phải có mặt trong vòng 5 ngày để khảo sát rồi lên kế hoạch sửa chữa trong vòng 1 tuần tiếp theo. Nếu nhà thầu không tiến hành sửa chữa thì Chủ nhà có quyền thuê bên khác tiến hành sửa chữa và chi phí thuê bên khác sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành đang giữ lại.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: anhvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *